Lok Sabha polls: NaMo set to retain power, opposition stunned