Altaf Bukhari casts vote, says Farooq Abdullah best choice for Srinagar Lok Sabha seat